معنی و ترجمه کلمه intensity of heat به فارسی intensity of heat یعنی چه

intensity of heat


علوم مهندسى : شدت گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها