معنی و ترجمه کلمه intensity of load به فارسی intensity of load یعنی چه

intensity of load


علوم مهندسى : شدت بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها