معنی و ترجمه کلمه intensity of noise به فارسی intensity of noise یعنی چه

intensity of noise


علوم مهندسى : شدت پارازيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها