معنی و ترجمه کلمه intensity of radiation به فارسی intensity of radiation یعنی چه

intensity of radiation


علوم مهندسى : شدت تشعشع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها