معنی و ترجمه کلمه intensive bombardment به فارسی intensive bombardment یعنی چه

intensive bombardment


بمبارانى که بيک نقطه متمرکز يل متوجه باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها