معنی و ترجمه کلمه intention and consent به فارسی intention and consent یعنی چه

intention and consent


قانون ـ فقه : قصد و رضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها