معنی و ترجمه کلمه intention به فارسی intention یعنی چه

intention


اراده ،عمد،نيت ،قصد،منظور،خيال ،غرض ،مفهوم ،سگال
قانون ـ فقه : نيت ،تعمد
روانشناسى : قصد
بازرگانى : تمايل
علوم نظامى : قصد و منظور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها