معنی و ترجمه کلمه inter به فارسی inter یعنی چه

inter


در خاک نهادن ،مدفون ساختن ،در قبر نهادن ،زير خاک پوشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها