معنی و ترجمه کلمه interaction curve به فارسی interaction curve یعنی چه

interaction curve


معمارى : خم کنش متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها