معنی و ترجمه کلمه interactive به فارسی interactive یعنی چه

interactive


محاوره اى ،متقابل
کامپيوتر : فعل و انفعالى
روانشناسى : تعاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها