معنی و ترجمه کلمه intercede به فارسی intercede یعنی چه

intercede


پادر ميانى کردن ،ميانجى گرى کردن ،ميانجى شدن ،ميانه گيرى کردن ،وساطت کردن ،شفاعت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها