معنی و ترجمه کلمه interchange به فارسی interchange یعنی چه

interchange


با هم مبادله کردن ،مبدل ،پل چند راهى( دگرساز)،مبادله کالا،باهم عوض کردن ،مبادله کردن ،تبادل کردن ،تغيير دادن ،متناوب ساختن
علوم مهندسى : تعويض
معمارى : پل چند راهى
قانون ـ فقه : مبادله
روانشناسى : مبادله ورزش : تغيير محل يار
علوم نظامى : عوض کردن مبادله کالا بين دو کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها