معنی و ترجمه کلمه intercollegiate به فارسی intercollegiate یعنی چه

intercollegiate


وابسته بکالج ها،(در مورد مسابقات )بين کالجهاى مختلف ،بين دانشکده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها