معنی و ترجمه کلمه intercommand به فارسی intercommand یعنی چه

intercommand


بين يکان ،بين قسمت
علوم نظامى : داخل قسمت داخل يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها