معنی و ترجمه کلمه intercommunication به فارسی intercommunication یعنی چه

intercommunication


ارتباط داخلى ،ارتباط،رابطه يا مخابره بين چند مرکز
علوم نظامى : مخابرات داخلى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها