معنی و ترجمه کلمه interconnect به فارسی interconnect یعنی چه

interconnect


با يکديگر اتصال دادن ،بهم پيوستن ،بهم وصل کردن
علوم مهندسى : با هم اتصال دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها