معنی و ترجمه کلمه intercostal به فارسی intercostal یعنی چه

intercostal


(تش ).واقع در ميان دنده ها،واقع در بين رگبرگها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها