معنی و ترجمه کلمه intercurrent به فارسی intercurrent یعنی چه

intercurrent


در ميان اينده ،مداخله کننده ،درميان چيزهاى ديگر رخ دهنده ،تداخل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها