معنی و ترجمه کلمه interface به فارسی interface یعنی چه

interface


فاصل ،ميانجى ،وصل کردن از طريق رابط،سطح مشترک ،وجه مشترک
کامپيوتر : واسط
معمارى : سطح مشترک
شيمى : ميانجى
علوم نظامى : دفتر مشترک قسمتها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها