معنی و ترجمه کلمه interfere به فارسی interfere یعنی چه

interfere


مزاحم شدن ،مانع شدن ،سد کردن غيرمجاز،مزاحمت ،دخالت کردن ،پا بميان گذاردن ،مداخله کردن
قانون ـ فقه : معارض شدن
ورزش : با سم يک پا به پاى ديگر زدن
علوم نظامى : دخالت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها