معنی و ترجمه کلمه interference wave به فارسی interference wave یعنی چه

interference wave


موج مزاحم
علوم مهندسى : موج انترفرنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها