معنی و ترجمه کلمه interhalogen compounds به فارسی interhalogen compounds یعنی چه

interhalogen compounds


شيمى : ترکيبات بين هالوژنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها