معنی و ترجمه کلمه interlaminate به فارسی interlaminate یعنی چه

interlaminate


در بين ورقه ها يا طبقات متناوب قرار دادن ،متورق کردن ،ورقه ورقه بين هم گذاردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها