معنی و ترجمه کلمه interlink به فارسی interlink یعنی چه

interlink


بهم پيوستن ،مسلسل کردن ،بهم جفت کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها