معنی و ترجمه کلمه interlunary به فارسی interlunary یعنی چه

interlunary


)interlunar(موقعى که ماه نامريى است ،محاقى ،بين دوماه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها