معنی و ترجمه کلمه intermediate area به فارسی intermediate area یعنی چه

intermediate area


منطقه واسطه ديدبانى رادار
علوم نظامى : منطقه اى به عمق 2 تا ¹ 1هزار متر در جلوى لشگر

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها