معنی و ترجمه کلمه intermediate field به فارسی intermediate field یعنی چه

intermediate field


ميدان ميانى
علوم مهندسى : ميدان واسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها