معنی و ترجمه کلمه intermediate frequency به فارسی intermediate frequency یعنی چه

intermediate frequency


علوم مهندسى : فرکانس ميانى
علوم هوايى : فرکانس ميانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها