معنی و ترجمه کلمه intermediate product به فارسی intermediate product یعنی چه

intermediate product


محصول واسطه
معمارى : محصول نيم ساخته
شيمى : فراورده واسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها