معنی و ترجمه کلمه intermediate sight به فارسی intermediate sight یعنی چه

intermediate sight


عمران : توسط ديد عقب و جلو يک نقطه در نقشه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها