معنی و ترجمه کلمه intermediate structure به فارسی intermediate structure یعنی چه

intermediate structure


علوم مهندسى : ساختمان داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها