معنی و ترجمه کلمه intermittent fever به فارسی intermittent fever یعنی چه

intermittent fever


تب نوبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها