معنی و ترجمه کلمه intermodal transport به فارسی intermodal transport یعنی چه

intermodal transport


بازرگانى : حمل با چند نوع وسيله نقليه ،حمل با چند نوغ وسيله نقليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها