معنی و ترجمه کلمه internal conversion coefficient به فارسی internal conversion coefficient یعنی چه

internal conversion coefficient


علوم مهندسى : ضريب تبديل داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها