معنی و ترجمه کلمه internal damping به فارسی internal damping یعنی چه

internal damping


علوم مهندسى : ميرايى داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها