معنی و ترجمه کلمه internal efficiency به فارسی internal efficiency یعنی چه

internal efficiency


علوم هوايى : راندمان داخلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها