معنی و ترجمه کلمه internal electrolysis به فارسی internal electrolysis یعنی چه

internal electrolysis


علوم مهندسى : الکتروليز داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها