معنی و ترجمه کلمه internal phase به فارسی internal phase یعنی چه

internal phase


شيمى : فاز درونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها