معنی و ترجمه کلمه internalize (to) به فارسی internalize (to) یعنی چه

internalize (to)


درونى کردن
بازرگانى : داخلى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها