معنی و ترجمه کلمه international chamber of commerce (icc) به فارسی international chamber of commerce (icc) یعنی چه

international chamber of commerce (icc)


بازرگانى : اتاق بازرگانى بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها