معنی و ترجمه کلمه international demonstration effect به فارسی international demonstration effect یعنی چه

international demonstration effect


بازرگانى : اثر نمايشى بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها