معنی و ترجمه کلمه international development association به فارسی international development association یعنی چه

international development association


مجمع بين المللى توسعه
قانون ـ فقه : مجمعى است وابسته به بانک جهانى که به منظور کمک به کشورهاى توسعه نيافته ايجاد شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها