معنی و ترجمه کلمه international finance corporation (ifc) به فارسی international finance corporation (ifc) یعنی چه

international finance corporation (ifc)


شرکت مالى بين المللى
قانون ـ فقه : شرکت تاسيس شده به وسيله بانک جهانى که هدفش تشويق و ترويج موسسات توليدى بخش خصوصى در کشورهاى توسعه نيافته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها