معنی و ترجمه کلمه international law of the sea به فارسی international law of the sea یعنی چه

international law of the sea


قانون ـ فقه : حقوق بين الملل درياها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها