معنی و ترجمه کلمه international monetary reserves به فارسی international monetary reserves یعنی چه

international monetary reserves


بازرگانى : ذخائر پولى بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها