معنی و ترجمه کلمه international switching center به فارسی international switching center یعنی چه

international switching center


علوم مهندسى : مرکز سوئيچينگ بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها