معنی و ترجمه کلمه international telephone circuit به فارسی international telephone circuit یعنی چه

international telephone circuit


علوم مهندسى : خط تلفنى بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها