معنی و ترجمه کلمه internationalism به فارسی internationalism یعنی چه

internationalism


انترناسيوناليسم ،عقيده بحفظ و رعايت مصالح عمومى ملل ،احساسات بين المللى
قانون ـ فقه : روش فکرى مبنى بر لزوم همکارى و همبستگى نزديک بين ملتهاى جهان به حدى که به تشکيل يک حکومت جهانى منجر شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها