معنی و ترجمه کلمه internetting به فارسی internetting یعنی چه

internetting


علوم نظامى : شبکه بندى داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها