معنی و ترجمه کلمه interoceptor به فارسی interoceptor یعنی چه

interoceptor


گيرنده احشايى
روانشناسى : گيرنده درونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها